Německo

Dočasný výkon práce

"Zeitarbeit": Jak funguje dočasná pracovní výpomoc?

Dočasná výpomoc, známá také jako agenturní zaměstnávání nebo personální leasing, je pevným pracovním vztahem. Lze jej označit za trojstranný pracovní vztah: Jako zaměstnanec máte pracovní smlouvu s pracovní agenturou. Váš zaměstnavatel vás přidělí na práci do podniku některého ze svých klientů. Firmy využívající agenturní pracovníky vás tedy v určitém časovém období nasadí jako dočasnou pracovní sílu.

Kdo je mým nadřízeným?

Vaším zaměstnavatelem je pracovní agentura. Uzavře s vámi jako se zaměstnancem pracovní smlouvu. V běžné praxi máte v podstatě nadřízené na dvou místech: u pracovní agentury a ve firmě, která si vás najala. Firma poskytující práci má vůči agenturním pracovníkům takzvanou řídicí nařizovací pravomoc: Musíte dodržovat příkazy a nařízení tohoto podniku, stejně jako všichni ostatní pracovníci.

Jak funguje dočasné přidělení?

Pracovní agentura organizuje přidělování svých pracovníků do různých podniků svých klientů. O svém novém působišti budete včas informováni. Je-li na novém pracovišti nutné zapracování, postará se o to dotyčný podnik.

Budu mít hrazené sociální a zdravotní pojištění?

Jestliže jste podepsali smlouvu s pracovní agenturou, uzavřeli jste tak pracovněprávní vztah, na který se vztahují zákonné pojišťovací povinnosti, a jste sociálně pojištěni jako všichni ostatní zaměstnanci.

To znamená, že pro dočasnou pracovní sílu platí obvyklé právní předpisy v oblasti pracovního a sociálního pojišťění, týkající se například nemocenských dávek v případě nemoci, ochrany bezpečnosti práce, nároku na dovolenou, pracovněprávní ochrany zdravotně postižených a matek či výpovědních lhůt. Pracovní agentury jsou jako všichni ostatní zaměstnavatelé povinny odvádět zaměstnavatelský podíl na zdravotním, důchodovém a sociálním pojištění a pojištění nezaměstnanosti.

Existují zde tarifní smlouvy? Spolkový svaz zaměstnavatelů a poskytovatelů personálních služeb (BAP) a Zájmový svaz německých pracovních agentur (iGZ) mají uzavřené tarifní smlouvy s jednotlivými odborovými organizacemi. Kromě toho existují také podnikové smlouvy o mzdových tarifech. Seznamte se s těmito tarifními smlouvami, abyste se mohli rozhodnout s ohledem na pracovní podmínky.

Platí se přesčasy?

Za přesčasy dostávají dočasné pracovní síly zpravidla náhradní volno. Detaily upravují především pracovní podmínky pracovní agentury, dohodnuté na základě zákonného tarifu. Řada společností zřizuje konta pracovní doby, kam se zaznamenávají odpracované hodiny.

Jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé mají díky tomu dobrý přehled. Zapisují se sem také prostoje a přerušení práce, k němuž může dojít v době, kdy nejsou zakázky. Podle smlouvy jsou pak odpracované hodiny vyúčtovány po ukončení působení na konkrétním pracovišti, nebo po dvanácti měsících. Kdo vystavuje pracovní vysvědčení?

Pracovní vysvědčení vám vystaví pracovní agentura, která vás zaměstnávala či zaměstnává. Doporučuje se vyžádat si samostatné kvalifikované vysvědčení. Firma využívající agenturní pracovníky je povinna poskytnout informace o pracovním výkonu dočasné pracovní síly.

Zdroj: Bundesagentur für Arbeit

Snímek: Pond5.com
Datum příspěvku: 30.08.2017, aktualizováno: 25.01.2020
Témata: Život a práce v EU, Pravidla volného pohybu pracovníků

ec.europa.eu