Německo

Jak získat v Německu přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?

Německo: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Příslušná úrazová pojišťovna z moci úřední určí, zda zranění představuje pojistnou událost a zda zakládá nároky na dávky. Nejste povinni podávat žádost sami. Váš zaměstnavatel je povinen úrazové pojišťovně každý úraz nahlásit.

Jestliže jste utrpěli úraz, musíte zásadně navštívit odborného lékaře (specialistu na pracovní úrazy neboli Durchgangsarzt) určeného úrazovou pojišťovnou. Specialista na pracovní úrazy rozhoduje o následné lékařské péči ve spolupráci s vaší příslušnou úrazovou pojišťovnou.

Datum příspěvku: 4.02.2020, aktualizováno: 7.02.2020
Témata: Život a práce v EU, Sociální zabezpečení, VIII. Pracovní úrazy a nemoci z povolání

© Evropská unie, 2012