Německo

Peněžité dávky v nemoci: Co je kryto v Německu?

Německo: Peněžité dávky v nemoci

Obecně platí, že pokud jste v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pokud za ni nejste odpovědní, váš zaměstnavatel vám bude i nadále vyplácet mzdu během prvních 6 týdnů pracovní neschopnosti.

Nemocní, jejichž mzdu nehradí nebo nadále nehradí zaměstnavatel, mají nárok na denní peněžitou dávku v nemoci (Krankengeld), hrazenou zdravotní pojišťovnou. Je vyplácena ve výši 70 % vašeho běžného příjmu (Regelentgelt), avšak nemůže přesáhnout 90 % vašeho běžného čistého příjmu.

Peněžité dávky v nemoci jsou hrazeny do ukončení pracovní neschopnosti v souladu s lékařským potvrzením. V případě jedné nemoci však mohou být hrazeny maximálně po dobu 78 týdnů během tří let. Na konci tohoto tříletého období je platba dávek na další období možná jen za určitých podmínek.

Pobírání dalších dávek, jako je invalidní důchod nebo dávky ze zahraničí, je důvodem ke zrušení nebo snížení peněžitých dávek v nemoci.

Datum příspěvku: 28.01.2020, aktualizováno: 5.02.2020
Témata: Život a práce v EU, III. Peněžité dávky v nemoci

© Evropská unie, 2012