Německo

Dlouhodobá péče: Co je kryto v Německu?

Německo: Dlouhodobá péče

Věcné dávky

Kromě zákonného nároku na poradenství týkající se péče, který mají všechny osoby, věcné dávky zahrnují zejména:

  • poskytování domácí péče a pomoci v domácnosti prostřednictvím ambulantních center nebo jednotlivých pečovatelů,
  • paušální platbu nákladů na ústavní péči (včetně krátkodobé péče (Kurzzeitpflege)).

(Pro kategorii III činí výše věcných dávek 1 510 EUR (od 1. ledna 2012 činí výše těchto dávek 1 550 EUR) a pro tzv. případy nouze 1 918 EUR.) Výše těchto dávek závisí na stupni odkázanosti a je stanovena zákonem.

Kromě toho existují doplňkové dávky k doplnění domácí péče, jako je úlevová péče (Verhinderungspflege), krátkodobá péče (Kurzzeitpflege), jakož i denní a noční péče (Tages- und Nachtpflege).

Dávky na domácí péči lze rovněž doplnit pomůckami a zařízením usnadňujícími poskytování péče nebo domácí činnosti nebo opatřeními pro zlepšení životních podmínek.

Dodatečné dávky na péči jsou k dispozici osobám s rozsáhlými všeobecnými potřebami péče (např. osobám s demencí, mentálně postiženým osobám a osobám s duševním onemocněním).

Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku.

Peněžité dávky

Jestliže si osoba, která potřebuje péči, přeje zajistit péči sama, může požádat o příspěvek na péči pro přiměřené zajištění nutné základní péče a pomoci v domácnosti. Výše této dávky se liší podle stupně závislosti. Pro kategorii III činí 685 EUR (od 1. ledna 2012 činí 700 EUR).

Peněžité a věcné dávky lze kombinovat: jestliže osoba, která potřebuje péči, požádá o věcné dávky jen částečně, má nárok i na výplatu úměrné části příspěvku na péči. Kromě nároku na denní péči má dotčená osoba 50 % nárok na příslušnou věcnou dávku na péči nebo příspěvek na péči. Existuje svobodný výběr mezi věcnými a peněžitými dávkami. Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku.

Datum příspěvku: 8.02.2020, aktualizováno: 8.02.2020
Témata: Život a práce v EU, Sociální zabezpečení, XII. Dlouhodobá péče

© Evropská unie, 2012