Deutschland

Minimální mzda v Německu

Pracuji v Německu, vztahuje se na mě minimální mzda?

Ano. Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu pro německé i zahraniční zaměstnance, jimž nenáleží odvětvová minimální mzda. Znamená to, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa, musí za svou práci obdržet od svého zaměstnavatele nejméně 8,50 eur za hodinu, aťuž se jedná o německého, nebo o zahraničního zaměstnavatele.

Rovněž pro odměňování za praxi či stáž má zásadně platit zákonná minimální mzda. Z těchto pravidel však existují výjimky vztahující se na určité skupiny zaměstnanců a praktikantů. Kromě toho na území Německa platí pro německé i zahraniční zaměstnance minimální mzdy v určitých odvětvích. Znamená to, že všem zaměstnancům, kteří na území Německa pracují v daném odvětví, náleží odměna za práci přinejmenším ve výši minimální mzdy závazně platné v tomto odvětví. Přitom není podstatné, zdali je jejich zaměstnavatel z Německa, nebo ze zahraničí.

V současnosti jsou v platnosti tyto odvětvové minimální mzdy
Odvětvové minimální mzdy mají prozatím v každém případě přednost před zákonnou minimální mzdou, a to i pokud jsou nižší než 8,50 eur. Avšak nejpozději od 1. ledna 2017 musí i tyto mzdy dosáhnout výše nejméně 8,50 eur za hodinu.

V mnoha podnicích kromě toho platí kolektivní smlouvy upravující vyšší úroveň odměňování. V tom případě mohou zaměstnanci těchto podniků požadovat vyšší odměňování v souladu s danou kolektivní smlouvou.

Aktuální informace k minimálním mzdám na adrese www.mindestlohn.de a www.sachsen.dgb.de

Snímek: Pond5.com
Datum příspěvku: 22.05.2017, aktualizováno: 1.10.2019
Témata: Leben und Arbeiten in der EU, Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit

ec.europa.eu