EU

Volný pohyb pracovních sil

Co znamená "volný pohyb pracovních sil" v EU?

Každý občan EU má právo hledat práci v jiné členské zemi, pracovat tam, aniž by potřeboval pracovní povolení, za tímto účelem tam bydlet a po ukončení práce dále zůstat. Je třeba s ním jednat stejně jako se státními příslušníky hostitelské země ohledně přístupu k zaměstnání, pracovních podmínek a všech ostatních sociálních plnění a daňových výhod.

Právní podstata Společenství však neznamená sjednocení právních předpisů jednotlivých členských zemí, nýbrž se pokouší pouze zkoordinovat systémy jednotlivých států. To znamená, že každá členská země může vytvářet základní práva a povinnosti, které jsou dány právní podstatou Společenství, národně odlišně.

Snímek: Pond5.com
Datum příspěvku: 27.05.2017, aktualizováno: 1.10.2019
Témata: Leben und Arbeiten in der EU, Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit